ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Covid-19 has launched a new web and social media page called “ඉටුකම” to receive a contribution
Covid-19 has launched a new web and social media page called “ඉටුකම” to receive a contribution

ජනාධිපති කාර්‍යාලයේ සහභාගිත්වයෙන් COVID-19 අරමුදලට දායකත්වය ලබාගැනීම සහ එහි විස්තර පළකිරීම සඳහා “ඉටුකම” නමින් නව වෙබ් සහ සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක් ආරම්භ කර ඇත. එම කණ්ඩායම විසින් මව්වරුන් සිහිකර තනන ලද හැඟුම්බර නිර්මාණයක් පහත දැක්වේ.

කොරෝනා වසංගතයෙන් මිදීමට ඔබ සියලු දෙනාගේ සහාය අප මාතෘභූමියට අවශ්‍ය වී ඇත. ශ්‍රී ලංකා මාතාව නැවත නඟා සිටුවීමට ඔබගේ මූල්‍යමය හෝ මූල්‍යමය නොවන නොමසුරු දායකත්වය රජය වෙත ලබාදෙන්න. පහත දිගු ඔස්සේ “ඉටුකම” හා සම්බන්ධ විය හැක.

https://www.facebook.com/Itukama/
https://www.linkedin.com/company/itukama/
https://twitter.com/Itukamaofficial

ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பங்குபற்றுதலுடன் கொவிட் 19 நிதியத்திற்கு நன்கொடைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் அது சம்பந்தமான விபரங்களை வெளியிடுவதற்காக ‘இடுகம’ என்ற பெயரில் புதிய இணையத்தளம் மற்றும் சமூக ஊடக பக்கங்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அணியினரினால் அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு தாய்மாரை கௌரவிக்கும் வகையில் கீழுள்ள அழகிய படைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தொற்றுநோயிலிருந்து விடுபட எங்கள் தாய்நாட்டிற்கு உங்கள் அனைவரின் ஆதரவும் தேவை. இலங்கையின் தாய்நாட்டை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உங்கள் நிதி அல்லது நிதி சாராத உதவியை அரசுக்கு வழங்குங்கள். பின்வரும் இணைப்பின் மூலம் “இடுகம” உடன் இணையலாம்.

https://www.facebook.com/Itukama/
https://www.linkedin.com/company/itukama/
https://twitter.com/Itukamaofficial

With the participation of the Presidential Secretariat, a new web site and social media page titled “Itukama” has been launched to collect donations and publish details of the COVID-19 Fund. Below is a beautiful creation done by “Itukama” team targeting the Mother’s Day.

Our Motherland needs the support of all of you to get through this pandemic. Contribute your financial or non-financial support to the Government to rebuild our Motherland.

Follow the below links to stay connected with “Itukama”

https://www.facebook.com/Itukama/
https://www.linkedin.com/company/itukama/
https://twitter.com/Itukamaofficial