ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Details of Sri Lankans in Thailand who have given consent to publish their names on the Mission’s website

There are more than 170 Sri Lankans currently registred at the Database of the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok. Among them following have given their consent to publish their name/s (with/without the photograph) in the Embassy website.

A

Ms. Pranami Dharshika Abeywickrama
Ms. Aluthduwe Hewage Harshi Tharangika Sirisena
Mr. Attanayaka Mudiyanselage Indrajith Udaya Kumara
Mr. Rashminda Attanayake

B

Ms. Shyara Christine Bastiansz

C

Ms. Ochini Chandrasena

D

Ms. D.G. Niruka Sanjeewani
Mr. Sujiva Dewaraja
Mr.
Don Dematage Shiran Madhawa
Mrs. Madhusha Dissanayake

E

Mr. Ekanayake Mudiyanselage Pathum Sameera Ekanayake

F

Mr. M.R. Niranjan Fernando
Mr. Ruwan Fernando
Mr. Yasiru Suharshana Fernando

G

Mr. Janith Hirosha Gallege
Mr. Vidura Yashodha
Gamage
Ms. Ishani Dilhara Goonasekara
Mr. Samantha Gunasekara
Mr. Nalin Gunawardana

H

Ms. Hathiringe Dona Sandali Kavishka
Mr. Ranjith Hettiarachchi
Mr. Kasun Gayashan Hettihewa
Ms. Hewawasam Udumullage Erandi Imasha

I

J

Mr. Don Dilan Mario Jayakody
Mrs. Maria Chantal Jacquelynne Jayakody
Mr. J.K.H. Erandini Jayasinghe
Mr. Sanjeev Pradeep Jayasinghe
Mrs. Shanika Jayasinghe
Ms. J.M.D.H. Jayasundara

Mr. Sanjeev Pradeep Jayasinghe

Mr. Sanjeev Pradeep Jayasinghe
Mr. Sanjeev Pradeep Jayasinghe

Mr. Sanjeev Pradeep Jayasinghe

K

Ms. Kandawatte Wedaralalage Thilini Chethana
Mr. W.H.H. Amila Kariyawasam
Ms. W.D.Medhavi Hansana Karunarathna
Ms. G.D.D. Kavindi Karunathilaka
Mr. Jayanga Nishadi Samararathna Kodikara
Mr. Ashan Eranga Kudabalage
Mr. Kumaresan Sinnathurai
Mr. Vajira Shanil Kuruppu

L

Ms. L. M. Sadeepa Mandakini

M

Mr. M.F.H. Akiff
Ms. M.M. Prasadi Madumadavi
Mr. M.Z.M. Feroze (Solopong)
Ms. Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
Mr. Charith Nadeera Mallikaratchy
Ms. Marasinghe Wadige Diana Sandamali
Ms. Roshali Rashika Mclatcher
Mr. Mithuna Arachchige Dilnka Dimuthu Kumara
Ms. Mithuna Arachchige Maleesha Sajani
Mr. Mohamed Fairoze Muhiseen

N

Ms. Archana Shani Asokan Nanayakkara
Ms. Ruvinie
Nanayakkara

O

P

Mr. Pahalawattage Don Sanjeewa Mahesh Kumara
Mr. Terence Conrad Paiva
Mr. Chamod Hasaranga Peiris
Ms. Navodi Gimahni Peiris
Ms. Ranjika Lalani Perera
Ms. Sujani Perera
Mr. Singappuli Mudalige Don Chandana Ranapriya Sujath Perera
Ms. Pokune Biralalage Kashvi Shanaya Mallikarathna
Mr. Pokune Biralalage Kushan Chalitha Mallikarathna
Mr. Hasitha Premaratne

Ms. Sujani Perera

Ms. Sujani Perera, Thailand
Ms. Sujani Perera, Thailand

Ms. Sujani Perera

Q

 

R

Mr. Ayesh Rajapakse
Mr. Tyronne Rukmal Rajapakse
Mr.
Rathnayaka Mudiyanselage Samantha Kumara Rajapaksha
Ms. R.M. Praba Jenin Rathnayake
Mr. Rambukkana Badalge Viraj Chinthaka Douglas
Mr. Savinda Ranathunga
Mr. Ratnayake Mudiyanselage Shalini Navodika Ratnayake

S

Ms. S.G.W. Kaushalya Senarath
Ms. S.W.M. Mari Nishanthi
Prof. P. Abdul Salam
Mr. Samarakoon Mudiyanselage Januka Dilan
Mr. Gotabaya Meththinda Bandara
Samaranayaka
Ms Ohasie Akenya Samaranayaka
Ms. Waduge Mihiravi Yasamali Samaranayake
Mr. Abdul Cader Mohamed Saroof ( Akram Saroof )
Ms. W.G. Thushani Dilandika Senanayake
Ms. Jamuni Lalani Kavindya Chathumalee Silva
Mr. Lal Silva
Ms. Rathna de Silva
Mr. S. M. A. Susantha De Silva
Mr. Viraj Dharshana Sirimanna

T

U

V

Ms. V.A..K. Sachini Sudarshani
Ms. Sareeha Vasanthakumar
Mr. C.
Visvanathan

W

Ms. W.A. Dileesha Prabani
Ms. Wasala Mudiyanselage Naduni Madumali
Mr. Rajika Chandana Wickramasinghe
Mr. Sanjeewa Ediri
Wickramasuriya
Mr. Chalaka Wijenayake
Mr. Manoj Nishantha Wijesooriya Arachchige
Ms. Keshini Wijesundera
Mr. Wilmat Delankage Sineth Madusanka Priyasiri

Mr. Wilmat Delankage Sineth Madusanka Priyasiri

Mr. Sineth Piyasiri, Thailand
Mr. Sineth Piyasiri, Thailand

Mr. Wilmat Delankage Sineth Madusanka Priyasiri

X

Y

Z