ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Coronavirus: Returning Britons
Coronavirus: Returning Britons
COVID 19 උවදුර හමුවේ දෙස් විදෙස් ජනයාට ආරක්ෂිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් සේවය කරන බලධාරීන්, සෞඛ්‍ය සේවකයින්, අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සහ ආරක්ෂක අංශ වල සේවය විදේශිකයන් පවා පැසසීමට ලක් කරමින් පවතී. ඒ වෙනුවෙන් මාගේ ස්තූතිය ඔවුන්ට පිරිණැමීමට කැමැත්තෙමි.

வேகமாக பரவி வரும் கொவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிராக பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்க உலகின் பாராட்டைப் பெறும் வகையில் செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் மருத்துவ சேவை, அத்தியாவசிய சேவை, சட்ட அமுலாக்கல் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து துறையினருக்கும் எனது பாராட்டுக்கள்.

My appreciation to the efforts of all relevant authorities, medical staff, essential services and law enforcement authorities in creating an environment of safety while combatting the Covid 19 pandemic which is being appreciated worldwide .