ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 June 01 is the International Parents’ Day.
June 01 is the International Parents' Day.
Embassy Press Releases / Special Notices
June 01 is the International Parents’ Day.

අද ( ජූනි 01) අන්තර්ජාතික දෙමාපිය දිනයයි…

දෙමාපිය පදවිය මෙලොව මිනිසුන් ලබන උතුම්ම ත්‍යාගය ලෙස හැඳින්විය හැක.

දෙමාපියන්ගේ ආදරය සහ කැපකිරීම් සිහිකිරීමට වසරේ එක් දිනක් නොසෑහෙනවා වූවත් කොරෝනා වසංගතයෙන් මුළු ලෝකයම පීඩා විඳින මේ අවස්ථාවේ තම දුවා දරුවන් වෙත ලංවීමට පවා නොහැකිව අත්‍යාවශ්‍ය සේවා වල යෙදෙන සුවහසක් දෙමාපියන් වෙත මාගේ ගෞරවය පිරිනමමි.

 

இன்று (ஜூன் 01) சர்வதேச பெற்றோர் தினமாகும்….

பெற்றோர் என்ற அந்தஸ்தை பெறுவது இவ் உலகில் மனிதன் பெரும் மிகப்பெரிய பரிசுகளில் ஒன்றாகும்.

பெற்றோரின் அன்பையும் தியாகத்தையும் நினைவுகூருவதற்கு ஆண்டின் ஒரு நாள் போதாது என்றாலும், உலகம் கொரோனா தொற்றுக்கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இத்தருணத்தில் தங்கள் குழந்தைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ள முடியாமல், அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக தம்மை அர்ப்பணித்துக்கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எனது கௌரவம் நிறைந்த வாழ்த்துகள்.

 

June 01 is the International Parents’ Day.

Parenthood is one of the greatest gifts of all times. Dedicating one day for the year is not sufficient to celebrate and appreciate the love and sacrifice of our parents.

I take this moment to pay my respects to parents in the front line workforce who are tirelessly fighting this COVID-19 global pandemic, whilst having to stay away from their own children.