ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The live feed of lighting of Lotus Tower
The live feed of lighting of Lotus Tower
COVID-19 ව්‍යසනයට එරෙහි සංග්‍රාමයේ පෙරමුණේ ගමන් ගන්නා සෞඛ්‍ය, ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් සහ අනෙකුත් සහය සේවාවල සේවකයින්ගේ කැපවීම අගයනු වස් නෙළුම් කුළුණ වර්ණවත් කිරීමේ සජීවී විකාශය…

The live feed of lighting of Lotus Tower in honor of the Healthcare, Armed Forces, Police and all support personnel, who are leading the battle against COVID-19.

கொவிட் 19க்கு எதிரான போராட்ட களத்தில் முன்னிற்கும் சுகாதார துறை, முப்படையினர், காவல்துறையினர் மற்றும் ஏனைய துணைப் பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக தாமரைக்கோபுர விளக்குகள் ஒளிர விடப்படும் நிகழ்வின் நேரலை..