ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 The President’s Media Division and the Department of Government Information have collaborated with Helakuru
The President’s Media Division and the Department of Government Information have collaborated with Helakuru
Ambassador and Permanent Representative C.A. Chaminda I Colonne delivers a Special address at the “1st Asia Pacific E-Commerce Policy Summit” in New Delhi

Ambassador and Permanent Representative C.A. Chaminda I Colonne delivers a Special address at the “1st Asia Pacific E-Commerce Policy Summit” in New Delhi

At the invitation of Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), the Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), C. A. Chaminda I. Colonne recently delivered a Special Address in the Inaugural Session of the “1st Asia Pacific E-Commerce Policy Summit” which was jointly organized by ICRIER and United Nations ESCAP South and South West Asia Office in New Delhi, at the India Habitat Centre (IHC) in New Delhi.

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, Chaminda Colonne Chairs the 80th Commission Session of the UNESCAP and launches “Cooperation with Impact – Launch of the Technical Cooperation Highlights 2022-2023”

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, Chaminda Colonne Chairs the 80th Commission Session of the UNESCAP and launches “Cooperation with Impact – Launch of the Technical Cooperation Highlights 2022-2023”

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, led the Sri Lanka Delegation to the 80th Commission Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, (UNESCAP) from 22nd to 26th April 2024 in Bangkok, Thailand, under the theme “Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific” and elected as a Vice Chair of the Bureau for the 80th Commission.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සහ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචලිත ඩිජිටල් තොරතුරු සපයන සමාගමක් වන “හෙළකුරු” සමඟ එක්ව අද සිට රාජ්‍ය නිවේදන එසැනින් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සූදානම්ව ඇත.

මෙවැනි වැඩසටහනක් දකුණු ආසියාතිකර රටක ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම වතාව මෙය වීම විශේෂත්වයකි.

 

ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவும் அரசாங்க தகவல் திணைக்களமும் இலங்கையின் பிரபல டிஜிட்டல் தகவல் வழங்கும் நிறுவனமான “ஹெலகுரு” வுடன் இணைந்து இன்று முதல் அரசாங்க அறிவித்தல்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு தயாராகி உள்ளன.

இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு நடைபெறுவது தெற்காசியாவிலேயே இதுவே முதன்முறையாகும்.

 

The President’s Media Division and the Department of Government Information have collaborated with Helakuru, one of Sri Lanka’s leading digital information agencies, to bring government announcements promptly. This is the first time that such a programme has been implemented in a South Asian country.