ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Think about the Sri Lankan people who are working and studying abroad because of the corona
Think about the Sri Lankan people who are working and studying abroad because of the corona
Embassy Press Releases / Special Notices
Think about the Sri Lankan people who are working and studying abroad because of the corona
Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and  H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

On 26th June 2024, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), C.A. Chaminda I. Colonne and Spouse Mr. Stephen Senanayake was granted an audience by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana of the Kingdom of Thailand to bid farewell at the Amphorn Royal Palace.

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

පිටරට රැකියා කරන සහ ඉගෙනුම ලබන ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් කොරෝනා නිසා පැමිණ ආපසු යාම ගැනත් සිතන්න – විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ

දේශයන්හි රැකියාවල නිරතව සිටින සහ අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයින් කොරෝනා වෛරස රෝගය හමුවේ යළි දිවයිනට පැමිණීමේදී ආපසු එම රටවලට ගොස් සිය සුපුරුදු කටයුතුවල නිරතවීමට ඇති හැකියාව ගැනද අවධානය යොමුකරන ලෙස විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටියි.

 

Think about the Sri Lankan people who are working and studying abroad because of the corona – secretary of ministry of foreign affairs.

The Secretary of foreign affairs, the ministry of foreign affairs, asking for the ability to return to the country while returning to the country, the secretary of foreign affairs, the ministry of foreign affairs, the secretary of foreign affairs, the secretary of foreign affairs, the secretary of the ministry of foreign affairs.