ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Migration in Sri Lanka
Migration in Sri Lanka
Embassy Press Releases / Special Notices
Migration in Sri Lanka
Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and  H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

On 26th June 2024, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), C.A. Chaminda I. Colonne and Spouse Mr. Stephen Senanayake was granted an audience by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana of the Kingdom of Thailand to bid farewell at the Amphorn Royal Palace.

The Speech Delivered by the Hon. Foreign Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka at the Launch of the UN Network on Migration in Sri Lanka, 11 November 2020

https://mfa.gov.lk/un-network-on-migration/

Ayubowan,
Mr. Chairman,
Excellencies, Distinguished Guests
I am deeply honoured to deliver the opening address at the Launch of the Sri Lanka Chapter of the United Nations Global Network on Migration. At the outset may I take the opportunity to extend a warm appreciation to Her Excellency Madam Hanaa Singer, the UN Resident Coordinator in Sri Lanka and Mr. Sarat Dash, Chief of the International Organization for Migration for inviting me to deliver the opening address at this event.

The United Nations Global Network on Migration establishes a network on migration to ensure effective, timely and coordinated system-wide support to Member States. In carrying out its mandate, the Network would prioritize the rights and well-being of migrants and their communities of destination, origin, and transit. Most importantly, it places emphasis on those issues where a common UN system approach would add value and from which results and impact can be readily gauged.

In 2018 Sri Lanka, together with other UN Member States endorsed the Global Compact on Migration for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). This was the first successful attempt to comprehensively capture all important elements associated with international migration. The Government of Sri Lanka indeed, believes that the launch of this network, especially at this juncture, would be a valuable resource for the country. We are confident that this would strengthen the efforts and existing work of the Government of Sri Lanka to develop its national GCM implementation.

The 270 million international migrants amount to around 3.5% of the global population. 60% of this constitutes labour migrants. There is indeed overwhelming evidence to demonstrate the significant socio-economic contributions of these labour migrants to both the countries of destination (COD) and to the countries of origin (COO).

Sri Lanka has seen a tenfold increase in migrant numbers in the last two decades, and current estimates suggest that around 1.5 million migrants work overseas, with an annual outflow of about 200,000 persons. Around 800,000 of these overseas Sri Lankans work in the Middle Eastern region.

Sri Lanka has over the years developed a good overseas employment administration system, starting with the establishment of the Bureau of Foreign Employment in 1985. Despite administrative and legal regulations, laws and services, Sri Lanka continues to face a number of challenges in the field of foreign employment. The concentration of labour migration in low skilled categories dominated by female workers with associated issues of protection, low remuneration, and the narrow range of destinations with high dependence remains a major challenge for the Government of Sri Lanka.

The Ten Year Development Plan and the National Plan of Action for Decent Work have recognized the importance of labour migration for the economy. The Plan highlights ‘safe, skilled migration’ as the basic strategy to guide overseas labour migration. The creation of a separate Ministry for foreign employment promotion in February 2007 – the Ministry for Foreign Employment Promotion & Welfare is another indication of the priority assigned to labour migration in Sri Lanka. Yet, the social costs of migration in terms of the impact on families and children left behind have been highlighted by many. Thus the delicate balance between promotion of overseas employment and protection of Sri Lankan workers abroad is a continuous challenge.

Guided by President Gotabaya Rajapaksa’s vision “Vistas for Prosperity and Splendour” Sri Lanka is committed to ensuring the livelihoods and welfare of all Sri Lankans including the migrant workers and their families. With the onset of COVID Pandemic, the Government of Sri Lanka has taken immediate measures to address the welfare needs of Sri Lanka’s migrant population. Sri Lanka has hitherto repatriated over 40,000 Sri Lankans, including 17,861 migrant workers from the Middle Eastern alone.

During the first wave of the pandemic early this year Sri Lanka, launched the ‘Contact Sri Lanka’ web portal to gather empirical data on the immediate requirements of these workers, and to guide and provide information and to assist in emergencies. We currently have over 98,000 Sri Lankans registered in this database across the Middle East, Southern Europe and to the Far East, Malaysia, Korea and Japan.

The Government of Sri Lanka also took immediate steps to release emergency funds to attend to the basic needs of vulnerable migrants, air lift dry rations to selected destinations, provide temporary shelter and accommodation and facilitate RT-PCR testing and some of our missions, for example in countries such as Jordan and Qatar have been able to negotiate the jobs or alternative employment opportunities for those who lost their employment due to COVID – 19.

I wish to express our deepest appreciation to all countries that have already taken positive steps to provide temporary relief measures to the Sri Lankan migrants during these challenging times.

In the current global setting our labour migrants are facing additional challenges which include loss of employment and reduction of earnings. Furthermore, we have witnessed a decline in the outbound travel of labour migrants by 57.2% in the first half of 2020 compared to the first half of 2019. This stands out in comparison to around 200,000 Sri Lankans who previously sought foreign employment annually.

Since COVID-19 was declared as a global pandemic by the World Health Organization, we are facing hitherto unknown and unprecedented challenges. The COVID 19 crisis has brought about a devastating impact on economies and societies. 10 years short of the ambitious 2030 Sustainable Development Agenda, the impact of the COVID Pandemic has caused a serious impediment to realizing the benefits of the many important measures taken to alleviate poverty, and other sustainable development goals.

With the launch of the Migration Network in Sri Lanka, we can collectively explore and develop practical solutions to best assist and protect our migrant workers during these challenging times. It is also important that the voices of our migrants are heard and included at all stages of the initiatives.

The Government of Sri Lanka looks forward to engaging closely with the UN Network on Migration and our long-standing trusted partner, the international Organization for Migration, drawing on the knowledge and expertise that best benefits the people of Sri Lanka.

Thank you
The full video is at:
https://m.youtube.com/watch?v=XAMCd4yQcYo
———————————————

කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා විදෙස් රටවල අසරණ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 40,000 ක් පමණ ගෙන්වා ගත්තා – ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන

“කොවිඩ්-19 වසංගතයට මුහුණ දී විදෙස් රටවල අසරණ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 40,000 පමණ මේ වන විටත් මෙරටට ගෙන්වාගෙන ඇති බව” විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංක්‍රමණික ජාලය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව එක්වීම නිමිත්තෙන් අන්තර්ජාලය හරහා පැවැති රැස්වීමක ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කෙළේය.

සංක්‍රමණ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ගෝලීය ජාලයේ ශ්‍රී ලංකා පරිච්ඡේදයේ ආරම්භක දේශනය ආරම්භ කිරීමට ලැබීම මට මහත් ගෞරවයක්. ආරම්භක දේශනය පැවැත්වීමට මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව ආරම්භයේදීම ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හනා සිංගර් සහ සංක්‍රමණික ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ ප්‍රධානී සරත් ඩෑෂ් යන මහත්වරුන්ට කෘතඥ වන බවද අමාත්‍යවරයා සිය කතාව ආරම්භයේදීම සඳහන් කෙළේය.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ සංක්‍රමණ පිළිබඳ ගෝලීය ජාලය සාමාජික රටවලට ඵලදායී හා, කාලෝචිත සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා සංක්‍රමණික ගෝලීය ජාලයක් ස්ථාපිත කීරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙමඟින් සංක්‍රමණ ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ යහපැවැත්මට ප්‍රමුඛතාවය ලැබෙනවා. එමෙන්ම වැදගත්ම දෙය නම්, එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙම පොදු ක්‍රමවේදය මඟින් සංක්‍රමණිකයින් මුහුණ දෙන ගැටලු හා ඔවුන්ට එල්ලවන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් මිනිය හැකි යම් ක්‍රමවේදයක් සකසා ගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි.

2018 දී ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් එක්ව ආරක්ෂිත, විධිමත් හා නිත්‍ය සංක්‍රමණ ගෝලීය සංයුතියක් (GCM) අනුමත කර තිබුණා. ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණය හා සම්බන්ධ සියලු වැදගත් අංග පුළුල් ලෙස ග්‍රහණය කර ගැනීමේ පළමු සාර්ථක උත්සාහය මෙය විය. ශ්‍රී ලංකා රජය සත්‍ය වශයෙන්ම විශ්වාස කරන්නේ මෙම ජාලය දියත් කිරීම, විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ දී රටට වටිනා සම්පතක් වනු ඇති බවයි. මෙය ශ්‍රී ලංකා රජයට “ගෝලීය සංක්‍රමණික සංයුතිය” (GCM) ක්‍රියාත්මක කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයන් සහ දැනට පවත්නා කාර්යයන් ශක්තිමත් කීරිමක් ලෙස අපි විශ්වාස කරනවා.

ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයන් ප්‍රමාණය මිලියන 270 ක් පමණ වෙනවා. එය ගෝලීය ජනගහනයෙන් 3.5% ක් පමණ වේ. මෙයින් 60% ක් ශ්‍රම සංක්‍රමණිකයන් වේ. මෙම ශ්‍රම සංක්‍රමණිකයින් නිසාවෙන් ගමනාන්ත රටවල් (COD) සහ ආරම්භක රටවලට (COO) සැලකිය යුතු සමාජ-ආර්ථික දායකත්වයක් ලැබෙන බව පෙන්නුම් කිරීමට සැබවින්ම අතිමහත් සාක්ෂි තිබේ.

පසුගිය දශක දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකා සංක්‍රමණික සංඛ්‍යාව දස ගුණයකින් වැඩි වී ඇති අතර වර්තමාන ඇස්තමේන්තුවලට අනුව සංක්‍රමණිකයන් මිලියන 1.5 ක් පමණ විදේශයන්හි සේවය කරනු ලබයි. ඒ අතර වාර්ෂිකව පුද්ගලයන් 200,000 ක් පමණ පිටතට පැමිණෙයි. මෙම විදේශීය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 800,000 ක් පමණ මැද පෙරදිග කලාපයේ සේවය කරති.

1985 දී විදේශ රැකියා කාර්යාංශය පිහිටුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ හොඳ විදේශ රැකියා පරිපාලන ක්‍රමයක් සකස් කර ඇති බව ඔප්පු වේ. එලෙස පරිපාලනමය හා නීතිමය රෙගුලාසි, නීති සහ සේවා තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව ක්ෂේත්‍රයේ අභියෝග රැසකට මුහුණ දී සිටී. විදේශ රැකියාවල ආරක්ෂාව, අඩු වේතනය සහ ඉහළ තත්ත්වයක් සහිත රටවලට යොමු වීමට ඇති අඩු ඉඩකඩ හා කාන්තා සේවිකාවන් විසින් ආධිපත්‍යය දරන අඩු නිපුණතා කාණ්ඩවල ශ්‍රම සංක්‍රමණය සංකේන්ද්‍රණය වීම ශ්‍රී ලංකා රජයට විශාල අභියෝගයක් බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කෙළේය.

දස අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම සහ යහපත් වැඩ සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මඟින් ආර්ථිකය සඳහා ශ්‍රම සංක්‍රමණයේ වැදගත්කම හඳුනාගෙන තිබේ. විදේශීය ශ්‍රම සංක්‍රමණය සඳහා මඟ පෙන්වීම සඳහා වන මූලික උපාය මාර්ගය ලෙස ‘ආරක්ෂිත, පුහුණු සංක්‍රමණය’ සැලැස්ම මඟින් අවධාරණය කරයි. 2007 පෙබරවාරි මාසයේදී විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වෙනම අමාත්‍යාංශයක් ඇති කිරීම – විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය හා සුභසාධන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම සංක්‍රමණය සඳහා ලබා දී ඇති ප්‍රමුඛතාවයේ තවත් ඇඟවීමකි. එහෙත්, සංක්‍රමණය සඳහා වන සමාජ පිරිවැය බොහෝ දෙනා විසින් ඉස්මතු කර ඇති නමුත් එමඟින් පවුල් හා ළමයින්ට ඇති කරන බලපෑම අප විසින් අවධාරණය කළ යුතුව ඇත. මේ අනුව විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින් විදේශයන්හි රැකවරණය අතර ඇති සියුම් සමබරතාවය අඛණ්ඩ අභියෝගයකි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ දැක්ම මඟින් මෙහෙයවනු ලබන “රට හදන සෞභාග්‍ය⁣යේ දැක්ම” ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ඇතුළු සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවනෝපායන් සහ සුභසාධනය සහතික කිරීමට කැපවී සිටී. කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භ වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා සංක්‍රමණික ජනගහනයේ සුභසාධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වහාම පියවර ගෙන තිබේ. මැද පෙරදිග කලාපයේ සංක්‍රමණික කම්කරුවන් 17,861 ක් ද ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාව මේ දක්වා ශ්‍රී ලාංකිකයන් 40,000 කට වැඩි පිරිසක් ආපසු මෙරටට ගෙන්වා තිබේ.

මෙම වසර මුලදී වසංගතයේ පළමු රැල්ල අතරතුර, මෙම සේවකයින්ගේ ක්ෂණික අවශ්‍යතා පිළිබඳ ආනුභවික දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ මඟ පෙන්වීම සහ තොරතුරු සැපයීම සහ හදිසි අවස්ථා සඳහා සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ‘ශ්‍රී ලංකාව අමතන්න’ වෙබ් ද්වාරය දියත් කළේය. මෙම දත්ත ගබඩාවේ දැනට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 98,000 කට වඩා ලියාපදිංචි වී ඇත.ඔවුන් ගෙන් බහුතරය මැද පෙරදිග, ලතින් ඇමරිකා, කොරියාව, ජපානය, හා දකුණු යුරෝපයේ සිටින අයයි.

අවදානමට ලක්විය හැකි සංක්‍රමණිකයින්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා හදිසි අරමුදල් නිදහස් කිරීම, තෝරාගත් විදේශයන් වෙත වායු සෝපාන, තාවකාලික නවාතැන් හා නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම සහ RT-PCR පරීක්ෂණ සදහා අපගේ සමහර දූත මණ්ඩල සඳහා පහසුකම් සැපයීමට ශ්‍රී ලංකා රජය වහාම පියවර ගත්තේය. කොවිඩ්-19 හේතුවෙන් රැකියා අහිමිවූවන්ට රැකියා හෝ විකල්ප රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව ජෝර්දානය සහ කටාර් වැනි රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කීරිමට හැකි වී තිබේ. මෙම අභියෝගාත්මක කාලවලදී ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණිකයින්ට තාවකාලික සහන සැලසීමට දැනටමත් ධනාත්මක පියවර ගෙන ඇති සියලුම රටවලට අපගේ කෘතඥතාව ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැත්තෙමි.

වර්තමාන ගෝලීය පසුබිම තුළ අපගේ ශ්‍රම සංක්‍රමණිකයින්ට රැකියා අහිමිවීම සහ ඉපැයීම් අඩු කිරීම ඇතුළු අමතර අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. තවද, 2019 මුල් භාගයට සාපේක්ෂව 2020 මුල් භාගයේදී ශ්‍රම සංක්‍රමණිකයින්ගේ පිටතට යන ගමන් ප්‍රමාණය 57.2% කින් අඩුවීතිබේ. මීට පෙර වාර්ෂිකව විදේශ රැකියා අපේක්‍ෂා කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 200,000 ක් හා සසඳන විට මෙය කැපී පෙනේ.

කොවිඩ්-19 ලෝක වසංගතයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හෙයින්, අප මෙතෙක් නොදන්නා හා පෙර නොවූ විරූ අභියෝගයන්ට මුහුණ දී සිටිමු. කොවිඩ්-19 අර්බුදය ආර්ථිකයන් හා සමාජයන් කෙරෙහි විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කර තිබේ. 2030 තිරසාර සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය අතරතුර ඊට වසර 10 කට කලින් මතුව ඇති, කොවිඩ් වසංගතයේ බලපෑම දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා ගෙන ඇති බොහෝ වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රතිලාභ සහ අනෙකුත් තිරසාර අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බරපතල බාධාවක් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ජාලය දියත් කිරීමත් සමඟ, මෙම අභියෝගාත්මක කාලවලදී අපගේ සංක්‍රමණික සේවකයින්ට වඩාත් හොඳින් සහාය වීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රායෝගික විසඳුම් සාමූහිකව ගවේෂණය කර සංවර්ධනය කළ හැකිය.”

ශ්‍රී ලංකා ජනතාව සංක්‍රමණ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාලය හා අපගේ දිගුකාලීන විශ්වාසනීය හවුල්කරුවා වන සංක්‍රමණික ජාත්‍යන්තර සංවිධානය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන බවද අමත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙළේය.

The full video is at:
https://m.youtube.com/watch?v=XAMCd4yQcYo
———————————————————

2020 நவம்பர் 11ஆந் திகதி நடைபெற்ற இலங்கையிலான இடம்பெயர்வு தொடர்பான ஐ.நா. வலையமைப்பின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் கௌரவ வெளிநாட்டு அமைச்சர் நிகழ்த்திய உரை

ஆயுபோவன்!
தலைவர் அவர்களே,
மேன்மை தங்கியவர்களே, மரியாதைக்குரிய விருந்தினர்களே,
இடம்பெயர்வு தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய வலையமைப்பின் இலங்கைக்கான அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து வைக்கும் நிகழ்வில் தொடக்க உரையை நிகழ்த்துவதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகின்றேன். தொடக்க உரையை நிகழ்த்துவதற்காக என்னை அழைத்தமைக்காக இலங்கையில் உள்ள ஐ.நா. வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் கௌரவ. ஹனா சிங்கர் மற்றும் இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பின் தலைவர் திரு. சரத் டேஷ் ஆகியோருக்கு எனது அன்பான பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

இடம்பெயர்வு தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் உலகளாவிய வலையமைப்பானது, உறுப்பு நாடுகளுக்கு பயனுள்ளதும், சரியான நேரத்திலான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கணினி அளவிலான ஆதரவை உறுதி செய்வதற்குமாக இடம்பெயர்வு குறித்த ஒரு வலையமைப்பை நிறுவுகின்றது. தனது ஆணையை நிறைவேற்றுவதில், புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அவர்களது சமூகங்களின் இலக்கு, தோற்றம் மற்றும் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றுக்கான உரிமைகள் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு இந்த வலையமைப்பு முன்னுரிமை அளிக்கின்றது. மிக முக்கியமாக, ஒரு பொதுவான ஐ.நா. அமைப்பு அணுகுமுறையானது பெறுமதியை சேர்க்கும் அதே வேளை, அதன் முடிவுகளையும் தாக்கத்தையும் உடனடியாக அளவிடக்கூடிய பிரச்சினைகளுக்கு இது முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றது.

2018ஆம் ஆண்டில் இலங்கை, ஏனைய ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகளுடன் சேர்ந்து, பாதுகாப்பான, ஒழுங்கான மற்றும் வழக்கமான இடம்பெயர்வுக்கான உலகளாவிய ஒப்பந்தத்திற்கு அங்கீகாரம் அளித்தது. சர்வதேச இடம்பெயர்வுடன் தொடர்புடைய அனைத்து முக்கிய கூறுகளையும் விரிவாகக் கைப்பற்றுவதற்கான முதல் வெற்றிகரமான முயற்சி இதுவாகும். இந்த வலையமைப்பை, குறிப்பாக இந்தக் கட்டத்தில் தொடங்குவது நாட்டிற்கு ஒரு மதிப்புமிக்க வளமாக இருக்கும் என இலங்கை அரசாங்கம் நம்புகின்றது. பாதுகாப்பான, ஒழுங்கான மற்றும் வழக்கமான இடம்பெயர்வுக்கான உலகளாவிய ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குவதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் முயற்சிகள் மற்றும் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் பணிகளை இது பலப்படுத்தும் என நாங்கள் நம்புகின்றோம்.

உலக மக்கள் தொகையில் 270 மில்லியன் தொகையிலான சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோரின் சதவிகிதம் 3.5% ஆகும். இதில் 60% ஆனோர் தொழில் சார் குடியேறிகளாவர். இந்த தொழில் சார் குடியேறிகளின் குறிப்பிடத்தக்க சமூகப் பொருளாதார பங்களிப்புக்களை நிரூபிப்பதற்கான ஏராளமான சான்றுகள் உண்மையில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிடமும், அவர்களது பிறப்பிட நாடுகளிடமும் உள்ளன.

கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களில் புலம்பெயர்ந்த இலங்கையர்களின் எண்ணிக்கையில் பத்து மடங்கு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு சுமார் 200,000 பேர் வெளியேறும் விகிதத்துடன் சுமார் 1.5 மில்லியன் புலம்பெயர்ந்தோர் வெளிநாடுகளில் பணி புரிவதாக தற்போதைய மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கைகளில் சுமார் 800,000 பேர் மத்திய கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பணி புரிகின்றார்கள்.

1985 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம் நிறுவப்பட்டது முதல், இலங்கை பல ஆண்டுகளாக ஒரு நல்ல வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிர்வாக முறைமையை உருவாக்கியுள்ளது. நிர்வாக மற்றும் சட்ட விதிமுறைகள், சட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் இருந்தபோதிலும், இலங்கை இந்தத் துறையில் தொடர்ந்தும் பல சவால்களை எதிர்கொள்கின்றது.

பாதுகாப்பு, குறைந்த ஊதியம் மற்றும் அதிக சார்புடைய குறுகிய இடங்கள் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய சிக்கல்களுடன் பெண் தொழிலாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் குறைந்த திறமையான பிரிவுகளில் தொழிலாளர் இடம்பெயர்வின் செறிவான விகிதமானது இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு ஒரு பெரிய சவாலாக உள்ளது.

பத்து ஆண்டு அபிவிருத்தித் திட்டமும், ஒழுக்கமான பணிக்கான தேசிய செயற்றிட்டமும் பொருளாதாரத்திற்கான தொழிலாளர் இடம்பெயர்வின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரித்துள்ளன. வெளிநாட்டு தொழிலாளர் இடம்பெயர்வுக்கு வழிகாட்டும் இந்தத் திட்டம், ‘பாதுகாப்பான, திறமையான இடம்பெயர்வினை’ அடிப்படை மூலோபாயமாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. 2017 பெப்ரவரியில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மேம்பாட்டிற்காக ஒரு தனியான அமைச்சாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு மற்றும் நலன்புரி அமைச்சினை உருவாக்கியமை இலங்கையில் தொழிலாளர் இடம்பெயர்வுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட முன்னுரிமையின் மற்றுமொரு அறிகுறியாகும். ஆயினும்கூட, குடும்பங்கள் மற்றும் குழந்தைகளை விட்டுச்செல்லும் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் இடம்பெயர்வுக்கான சமூக செலவுகள் பலரால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆகவே வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் இடையிலான நுட்பமான சமநிலையைப் பேணுவதென்பது தொடர்ச்சியான சவாலாகும்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் ‘நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் செழிப்பான பார்வை’ எனும் நோக்கானது புலம்பெயர்ந்த இலங்கைத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் உட்பட அனைத்து இலங்கையர்களினதும் வாழ்வாதாரத்தையும் நலனையும் உறுதி செய்வதில் உறுதியாக உள்ளது. கோவிட் தொற்றுநோய் தொடங்கியவுடன், இலங்கையின் புலம்பெயர்ந்த மக்களின் நலத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய இலங்கை அரசாங்கம் உடனடி நடவடிக்கைகளை முன்டுத்துள்ளது. மத்திய கிழக்கில் இருந்து மட்டும் 17,861 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் உட்பட 40,000 இலங்கையர்களை இதுவரை இலங்கை திருப்பி அழைத்து வந்துள்ளது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தொற்றுநோயின் முதல் அலையின் போது, இந்த தொழிலாளர்களின் உடனடித் தேவைகள் குறித்த அனுபவ ரீதியான தரவுகளை சேகரிப்பதற்கும், வழிகாட்டுவதற்கும், தகவல்களை வழங்குவதற்கும், அவசரநிலைகளின் போது உதவுவதற்குமாக ‘இலங்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல்’ இணைய முகப்புத் தரவுத்தளம் நிறுவப்பட்டது. மத்திய கிழக்கு, தெற்கு ஐரோப்பா மற்றும் தூர கிழக்கு, மலேசியா, கொரியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் இந்த தரவுத்தளத்தில் தற்போது 98,000 க்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பாதிக்கப்படக்கூடிய புலம்பெயர்ந்தோரின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு வானில் தூக்கி உயர்த்தும் அடிப்படையில் உலர் உணவுகளை வழங்குவதற்கும், தற்காலிகத் தரிப்பிடம் மற்றும் தங்குமிடங்களை வழங்குவதற்கும், ஆர்.டி. – பி.சி.ஆர். பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கும், ஜோர்தான் மற்றும் கட்டார் போன்ற நாடுகளில் கோவிட்-19 தொற்று நோயின் காரணமாக தொழில்களை இழந்தவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புக்கள் அல்லது மாற்றுத் தொழில் வாய்ப்புக்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தும் வகையில் எமது சில தூதரகங்கள் செயற்படுத்துவதற்கும் தேவையான அவசர நிதியை விடுவிப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தது.

இந்த சவாலான காலங்களில் புலம்பெயர்ந்த இலங்கையர்களுக்கு தற்காலிக நிவாரண நடவடிக்கைகளை வழங்குவதற்கு ஏற்கனவே சாதகமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் எமது ஆழ்ந்த பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்.

தற்போதைய உலகளாவிய அமைப்பில், தொழில் இழப்பு மற்றும் வருமானக் குறைப்பு போன்றன உள்ளடங்கலான அதிகளவிலான சவால்களை எமது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர். மேலும், 2019 ஆம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 2020 இன் முதல் அரையாண்டில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் வெளிச்செல்லும் பயணம் 57.2% ஆக குறைந்துள்ளதனை அவதானித்துள்ளோம். இதற்கு முன்னர் ஆண்டுதோறும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்களை தேடிய சுமார் 200,000 இலங்கையர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான குறை எண்ணிக்கையாகும்.

கோவிட்-19 உலக சுகாதார அமைப்பால் உலகளாவிய தொற்றுநோயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், இதுவரை அறியப்படாத மற்றும் முன்னனுபவமில்லாத பல சவால்களை எதிர்கொள்கின்றோம். கோவிட்-19 நெருக்கடியானது பொருளாதாரங்கள் மற்றும் சமூகங்களில் பேரழிவு தரக்கூடிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோவிட் தொற்றுநோயின் தாக்கமானது, 2030 நிலையான அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி நிரலில் 10 ஆண்டுகள் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், வறுமையைத் தணிக்க எடுக்கப்பட்ட பல முக்கியமான நடவடிக்கைகளின் நன்மைகளையும், மற்றும் ஏனைய நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளையும் முன்னெடுப்பதற்கு கடுமையான தடையாக உள்ளது.

இலங்கையில் இடம்பெயர்வு வலையமைப்பை ஆரம்பிப்பதன் மூலம், இந்த சவாலான காலங்களில் எமது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த உதவியை வழங்குவதற்கான நடைமுறைத் தீர்வுகளை நாங்கள் கூட்டாக ஆராய்ந்து உருவாக்க முடியும். எமது புலம்பெயர்ந்தோரின் குரல்கள் செவிமடுக்கப்படுவதும், முயற்சிகளின் அனைத்து நிலைகளிலும் அவை சேர்க்கப்படுவதும் மிகவும் முக்கியமாகும்.

இலங்கை மக்களின் நன்மைகளுக்காக, இடம்பெயர்வு தொடர்பான ஐ.நா. வலையமைப்பு மற்றும் எமது நீண்டகால நம்பகமான பங்குதாரரான இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் நெருக்கமாக ஈடுபடுவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் எதிர்பார்த்துள்ளது.

நன்றி.

The full video is at:
https://m.youtube.com/watch?v=XAMCd4yQcYo