ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Live streaming of the swearing in ceremony of the new Prime Minister Mahinda Rajapaksa
Live streaming of the swearing in ceremony of the new Prime Minister Mahinda Rajapaksa
at the Kelaniya Raja Maha Viharaya under the patronage of His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa
අභිනව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා,එම ධුරයේ දිවුරුම් දීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැලණිය රජ මහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන උත්සවයේ සජීව විකාශය